Privacy

Essenso V.O.F. (hierna ‘Essenso’) -die de website CommunicatieTrein aanbiedt- neemt de regelgeving met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Vandaar dat het nakomen van de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens vanzelfsprekend is.

Om er zeker van te zijn dat je volledig op de hoogte bent van de gegevens die Essenso via de website www.essenso.nl en alle gerelateerde applicaties, diensten en tools gebruikt en verzamelt, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Je kunt hem te allen tijde op onze website raadplegen.

Deze privacyverklaring beschrijft het beleid dat Essenso hanteert met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van persoonsgegevens

Essenso ontwikkelt en exploiteert websites, online tools en communicatiediensten die in licentie aan klanten in beheer worden gegeven. Deze privacyverklaring is daarom van toepassing op (het gebruik van) de website www.essenso.nlen alle door Essenso ontwikkelde en geleverde applicaties, diensten en tools.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Essenso verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan jou uit te kunnen voeren

Waarom we gegevens nodig hebben

Essenso verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of zakelijke correspondentie
 • Uitbrengen van offertes en het sluiten van overeenkomsten
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren
 • Uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met je tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • Essenso analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Essenso verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking van je gegevens?

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst;
 • de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

Hoe lang we gegevens bewaren

Essenso zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij jouw gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Delen met anderen

Essenso verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Essenso kan op haar website gebruik maken van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Essenso gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@essenso.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Essenso zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan je verzoek. Als dit het geval is zullen we jou dit gemotiveerd laten weten.

Beveiliging

Essenso neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@essenso.nl.